Korisničko ime *
Navedite ime pod kojim želite da koristite sistem. Preporučuje se da korisničko ime bude ime Vaše prodavnice napisano slovima engleskog alfabeta bez razmaka.
E-mail *
Navedite Vašu adresu elektronske pošte (e-mail adresu).
Naziv prodavnice *
Navedite pun naziv Vaše prodavnice. Npr: "Moja prodavnica DOO". Ovaj naziv će biti prikazan na svim Vašim oglasima.
Broj telefona
Navedite broj telefona Vaše prodavnice.
O prodavnici
Napišite nešto o Vašoj prodavnici.
Lokacija
Prodaja
Ako prodaju vršite preko Interneta, odaberite ONLINE. I selektujte gradove u kojima se nalaze Vaše prodavnice.
ONLINE Andrijevica Bar
Bečići Berane Bijelo Polje
Budva Cetinje Danilovgrad
Herceg Novi Kolašin Kotor
Mojkovac Nikšić Perast
Petrovac Plav Plužine
Pljevlja Podgorica Risan
Rožaje Sutomore Sv. Stefan
Šavnik Tivat Ulcinj
Žabljak
Država
Iz padajućeg menija odaberite državu u kojoj je registrovana Vaša prodavnica
Grad
Navedite grad/mesto u kojem je registovana Vaša prodavnica.
Ulica
Navedite adresu na kojoj je registrovana Vaša prodavnica.
Slika
Postavite slike Vaše prodavnice. To mogu biti fotografije iz prodavnice i/ili logo Vaše prodavnice.
Slika 2
Slika 3
Potvrdite podatke unoseći sigurnosni kod: CAPTCHA